Falcon

หมวดหมู่ Avengers/MARVEL ผู้เขียน

Samuel Thomas Wilson เกิดวันที่ 23 กันยายน 1978 หลังจากจบไฮสคูล แซมก็ไปเข้าร่วมเป็นทหารฝึกหัดกับกองทัพอากาศแห่งสหรัฐฯทันที และจบออกมา ปฎิบัติหน้าที่ในฐานะพลร่มและนักบินที่เก่งกาจของทัพฟ้า

อ่านต่อ

กลับขึ้น บนสุด