Tag archive

Child’s Play

Chucky Chapter 1

หมวดหมู่ FILM ผู้เขียน

ยุค 80′ ชาร์ล ลี เรย์ มีชื่อเล่นว่า ชัคกี้ ผู้ฝักใฝ่คลั่งไคล้ในเวทย์มนต์วูดู ชาร์ลได้ค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือตำราวูดูทั้งหลายมามากมาย แต่ก็ยังไม่ถึงแก่นแท้ จนกระทั่งชาร์ลได้พบ จอร์จ ชายผิวดำพ่อมดวูดูที่เก่งกาจ ชาร์ลจึงจ้างให้จอร์จสอนเวทย์มนต์วูดูวูดูให้ ชาร์ลเรียนรู้วิถีของมนต์ดำมาจากจอร์จมากมาย หนึ่งในวิชานั้นก็คือ วิชาย้ายวิญญาณ อ่านต่อ

กลับขึ้น บนสุด