Tag archive

DC

Aquaman (2018)

หมวดหมู่ DC ผู้เขียน

Spoiler Alert !! นานแสนนานมาแล้ว มหาเทพเจ้า โพไซดอน ได้สร้างทวีปแอตแลนติสขึ้นมา ครอบครองพื้นที่ไปถึง 7 คาบสมุทรบนโลก และให้เหล่าสายเลือดของพระองค์ทรงปกครองทั้ง 7 อาณาจักรแห่งทวีปแอตแลนติส

อ่านต่อ

กลับขึ้น บนสุด