Tag archive

The Bourne Identity

เนื้อเรื่อง Jason Bourne ทั้ง 5 ภาค

หมวดหมู่ FILM ผู้เขียน

ยุค 90′ รัฐบาลสหรัฐฯ ได้อนุมัติให้ Ward Abbott (วอร์ด แอปบอทท์) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นสูงของ CIA ได้ริเริ่มโปรเจคลับสุดยอดที่ชื่อ Tredstone (เทรดสโตน) ขึ้นมา เพื่อจัดการกับสิ่งที่อาจจะมีปัญหากระทบกับความมั่นคงสหรัฐฯ

อ่านต่อ

กลับขึ้น บนสุด