Tag archive

X-MEN

X-MEN universe

หมวดหมู่ MARVEL ผู้เขียน

spoiler Alert !! ในบทความนี้ ผมจะตัดเนื้อหาของ X-MEN 1, 2, 3 ออกไปนะครับ เพราะเหตุการณ์ใน Day of Future Past นั้นสร้างเส้นเรื่องราวใหม่ไปอีกเส้นแล้ว แต่ยังคงเนื้อหาหนังเดี่ยวของ Wolverine ทั้งสองเรื่องเอาไว้บางส่วน (หนังเดี่ยวโลแกนและหนังเดี่ยวเด้ดพูลผมก็ตัดออกไปเช่นกัน) โดยจุดแยกเส้นเวลาคือปี 1973 ผมพยายามจะเรียงเป็นไทม์ไลน์ เพื่อจะได้เห็นภาพรวมง่ายขึ้นครับ

อ่านต่อ

กลับขึ้น บนสุด